Synolite i Atlac rodzina żywic do infuzji

Branża Marine zmienia się. Sztuka budowy jachtów ciągle się uprzemysławia a w procesie projektowania i produkcji zauważamy coraz bardziej naukowe podejście. Infuzja w procesie zamkniętych form staje się coraz bardziej popularna - koncentruje się na osiągach, zwiększonej produktywności oraz daje korzyści finansowe i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne. DSM jako czołowy producent żywic poliestrowych bazując na swoim know-how i doświadczeniu opracował gamę doskonałej jakości żywic dedykowanych do procesu infuzji podciśnieniowej.

Zalety infuzji

Poprawnie wykonane laminaty w infuzji podciśnieniowej charakteryzują się wysoką jakością, stabilnością wymiaru, dużą zawartością zbrojenia, a także mamy mniejsze koszty robocizny oraz mniej odpadów materiałowych. Dzięki infuzji może również zostać zredukowana całkowita waga laminatu. Stosowanie tej techniki, w szczególności w połączeniu z użyciem wysokiej jakości żywic i zbrojeń, daje lżejszą, mocniejszą oraz tańszą strukurę laminatu. Jedną z najważniejszych cech tego procesu jest obniżenie emisji lotnych związków organicznych oraz styrenu co ma pozytywny wpływ na środowisko pracy. Fakt, że powyższe korzyści mogą wywodzić się z procesu, który wymaga minimalnego nakładu inwestycyjnego jest niewątpliwie dużym bodźcem do zmiany procesu produkcyjnego.

Leaflet

 

 

W związku z coraz szerszym zainteresowaniem niskoemisyjnymi technologiami przetwarzania żywic poliestrowych w zamkniętych formach, firma BÜFA Reaktionsharze opracowała specjalną żywicę uniepalnioną do RTM oraz infuzji. Jest to niskolepka żywica DCPD, do produkcji której zastosowano wyselekcjonowane, drobne ziarna ATH. Dzięki temu uzyskano odpowiedni stopień uniepalnienia przy jednoczeście dobrej płynności żywicy. Żywica ta nie zawiera halogenków i dzięki temu jest nietoksyczna przy przetwarzaniu oraz w przypadku przeprowadzania próby ogniowej wykonanego z niej laminatu.

 
 
 

infuzja_kadluba2 Technologia infuzji (ang. Vacuum infusion) pozwala uzyskać bardzo wysokie parametry kompozytu – zawartość zbrojenia nawet do 50% - 60%. Polega na ułożeniu w formie pokrytej żelkotem kolejnych warstw zbrojenia „na sucho” (bez żywicy), ułożenia warstw/instalacji umożliwiających rozprowadzenie żywicy, kanałów wtrysku żywicy i kanałów, którymi będzie odsysane powietrze spod worka próżniowego.