Leaflet

 

 

W związku z coraz szerszym zainteresowaniem niskoemisyjnymi technologiami przetwarzania żywic poliestrowych w zamkniętych formach, firma BÜFA Reaktionsharze opracowała specjalną żywicę uniepalnioną do RTM oraz infuzji. Jest to niskolepka żywica DCPD, do produkcji której zastosowano wyselekcjonowane, drobne ziarna ATH. Dzięki temu uzyskano odpowiedni stopień uniepalnienia przy jednoczeście dobrej płynności żywicy. Żywica ta nie zawiera halogenków i dzięki temu jest nietoksyczna przy przetwarzaniu oraz w przypadku przeprowadzania próby ogniowej wykonanego z niej laminatu.

Formy RTMŻywica BÜFA Firestop S520 ma niską zawartość styrenu na poziomie 27% przy jednocześnie niskiej lepkości na poziomie 900 mPa*s. Do specjalnych zastosowań lepkość tę można jeszcze obniżyć przez zastosowanie 2% reduktora lepkości OLDOPAL VISCOSITY REDUCER (kod prod. 742-0018). Tak przygotowana mieszanka jest używana do wytwarzania laminatów poliestrowo – szklanych przy użyciu mat z rdzeniem PP jako „pomocnika przepływu”, mat ciągłych, matotkanin czy specjalnych tkanin wielokierunkowych oraz szytych. Droga płynięcia żywicy jest zależna od rodzaju oraz grubości zbrojenia i wynosi maksymalnie 0,8 do 1 m.

Czasy żelowania żywicy BÜFA Firestop S520 można ustawić w przedziale od 10 do 120 minut przy użyciu odpowiednich środków reaktywnych (inicjatory, przyśpieszacze czy inhibitory).

Kombinacja żywicy BÜFA Firestop S520 z żelkotami uniepalnionymi BÜFA Firestop umożliwia uzyskanie wysokich wymagań odporności ogniowej wielu norm europejskich.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszymi przedstawicielami techniczno-handlowymi, którzy pomogą Państwu w doborze odpowiednich produktów oraz technologii.

 

 Know - How