Skip to main content

Synolite 1967-G-1

Producent: AOC Aliancys

Synolite 1967-G-1 jest niskolepką nienasyconą żywicą poliestrową opartą na DCPD.

Główne zastosowania
Synolite 1967-G-1
jest rekomendowana do przetwórstwa metoda wtrysku z pomocą sztywnych form do produkcji laminatów konstrukcyjnych wysokiej jakości. Synolite 1967-G-1 może być używana ze wszystkimi powszechnie używanymi rodzajami zbrojeń szklanych. Żywica posiada atest Det Norske Veritas, grade 2 do budowy łodzi.

Podstawowe własności
Synolite 1967-G-1 jest średnioreaktywną, przyspieszoną żywicą posiadającą relatywnie niski pik egzotermiczny. Żywica jest specjalnie opracowana dla lepszych właściwości odformowania oraz niskiego skurczu. Żywica może być używana do cienkich i grubych laminatów, wykazując dobrą charakterystykę utwardzania. Synolite 1967-G-1 posiada bardzo dobre właściwości zwilżania i impregnacji włókna.

Pliki