Skip to main content

Żywice do nawijania

  • Filtruj
Cecha Parametry
Baza ortoftalowa
Lepkość 540-610 mPas
Przyspieszona Nie
HDT [oC] 16-21 min
Przeznaczenie Produkcja elementów kompozytowych z niskim poziomem zkurczu
Inne Zgodność z normą DIN 16946/2 typ 1120, klasyfikacja w grupie 1A zgodnie z EN13121/1, Certyfikat DNV
Cecha Parametry
Baza izoftalowa
Lepkość 540-610 mPas
Przyspieszona Nie
HDT [oC] 93
Przeznaczenie Budowa elementów o wysokiej odporności na hydrolizę, produkcja zbiorników i rur na wodę pitną oraz elementów do kontaktu z żywnością
Inne DIN 16946/2 typ 1140 oraz DIN 18820/1 grupa 2
Cecha Parametry
Baza epoxy bisfenol A winyloestrowa
Lepkość 350-450 mPas
Przyspieszona Nie
HDT [oC] 145
Przeznaczenie Budowa warstw barierowych i elementów kompozytowych wysoce odpornych na agresywna chemię (kwasy, zasady, utleniacze) oraz temperatury do 145oC
Inne Zgodność z DIN 16946/2 typ 1310, klasyfikacja w grupie 5 wg. DIN 18820/1, klasyfikacja w grupie 7B wg. EN12131/2, akceptacja DIBT