Skip to main content

BÜFAtec BÜFAtronic - komputerowe sterowanie procesem wtrysku

Producent: BÜFAtec

BÜFAtronic to sterowana komputerowo dwukomponentowa maszyna mieszająco-dozująca, która służy do przetwarzania żywic poliestrowych i winyloestrowych w procesie RTM. BÜFAtronic zapewnia precyzyjną kontrolę przepływu i ciśnienia w procesie wtrysku przy produkcji elementów, które muszą spełniać najwyższe wymagania jakościowe.

Odpowiednio przygotowana baza danych zapewnia szybki dostęp zapisanych w systemie formuł produkcji poszczególnych elementów, zawierających dane takie jak czas, ilość żywicy i utwardzacza, dzięki czemu pozwala wyeliminować błędy, skrócić czas produkcji oraz zminimalizować straty surowców. Wszystkie dane podczas każdego procesu są rejestrowane w bazie danych i mogą być później odtworzone. Sterowanie odbywa się zarówno z poziomu programatora jak i zdalnego pilota, zaś cały system posiada certyfikację antywybuchową ATEX.

Wyrafinowana technika przepłukiwania urządzenia pozwala na zapewnienie niezawodności maszyny i minimalne zużycie acetonu.

Dzięki powyzszym rozwiązaniom zastosowanie w zakładzie produkcji kompozytów w technologii RTM nowoczesnego rozwiązania pod nazwą BÜFAtronic pozwala na uzyskiwanie krótkiego czasu gotowości do pracy maszyny, krótkiego cyklu produkcyjnego oraz najwyższej jakości i niezawodności.

Pliki