Skip to main content

Ogólne warunki sprzedaży Baltazar Kompozyty

Od 2009 firma Baltazar Kompozyty Sp. z o.o. współpracuje ze swoimi Partnerami Handlowymi w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS), w których regulowane są podstawowe zasady współpracy dotyczące min.:

  • przekazywnia ofert handlowych, odbierania zamówień i ich realizowania 
  • zasad ustalania cen i zapłaty za przesłany materiał
  • dostawy i odbioru materiałów
  • odpowiedzialności, rękojmi i gwarancji
  • zgodności z prawami i standardami
  • ogólnych zasad w sytuacjach spornych

OWS są dostępne na stronie internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami.

  • Filtruj

Wszystkie transakcje sprzedaży realizowane są w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży Baltazar Kompozyty Sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

 

These General Terms and Conditions of Sale  govern the offering,
sale and delivery of all goods and/or services from or on behalf of Baltazar Kompozyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  to the customer and apply to all dealings between Seller and Customer.