Skip to main content

Utwardzacze specjalne

  • Filtruj
Cecha Parametry
Typ MEKP (metyloetyloketon)
Barwiony Nie
Gęstość 1,12 kg/dm3
Metody przetwarzania Wykonywanie odlewów, laminowanie ciągłe, laminowanie natryskowe
Utwardzanie Bardzo krótki czas żelowania i stosunkowo krótki czas utwardzania, standardowy pik temperaturowy
Dozowanie 1-3% nadtlenku w połączeniu z 0,5-2% przyspieszacza kobaltowego
Inne Temperatury poniżej 20oC i niektóre typy żywic znacznie wydłużają proces utwardzania. Zawiera ftalany
Cecha Parametry
Typ MEKP (metyloetyloketon)
Barwiony Nie
Gęstość 1,12 kg/dm3
Metody przetwarzania Wykonywanie odlewów, laminowanie ciągłe, laminowanie natryskowe
Utwardzanie Bardzo krótki czas żelowania i stosunkowo krótki czas utwardzania, standardowy pik temperaturowy
Dozowanie 1-3% nadtlenku w połączeniu z 0,5-2% przyspieszacza kobaltowego
Inne Temperatury poniżej 20oC i niektóre typy żywic znacznie wydłużają proces utwardzania. Zawiera ftalany
Cecha Parametry
Typ AAP (acetyloaceton)
Barwiony Nie
Gęstość 1,06 kg/dm3
Metody przetwarzania Wykonywanie cienkich laminatów przy użyciu laminowania ręcznego lub natryskowego, infuzji, odlewania, nawijania, laminowania ciągłego.
Utwardzanie Wysoki wzrost temperatury powoduje krótkie czasy i dobre współczynniki odformowania, dobre utwardzanie nawet w niskich temperaturach
Dozowanie 1-3% nadtlenku w połączeniu z 0,5-2% przyspieszacza kobaltowego 1%
Inne Dobre utwardzanie nawet w niskich temperaturach, wymagana ostrożność przy stosowaniu niektórych pigmentów i stabilizatorów, nie zawierają szkodliwych dla zdrowia ftalanów

 

Cecha Parametry
Typ MEKP (metyloetyloketon)
Barwiony Nie
Gęstość 1,03 kg/dm3
Metody przetwarzania Wykonywanie laminatów w technologii RTM, ale również laminowanie ręczne, natryskowe, nawijanie i odlewy
Utwardzanie Średni wzrost temperatury oraz krótki czas odformowania
Dozowanie 1-3% nadtlenku w połączeniu z 0,5-2% przyspieszacza kobaltowego 1%
Inne Temperatury poniżej 20oC znacznie wydłużają proces utwardzania, wówczas zaleca się stosowanie przyspieszaczy kobaltowych i aminowych, nie zawierają szkodliwych dla zdrowia ftalanów