Skip to main content

Ulotki informacyjne

  • Filtruj

ITW Plexus - tabela wyboru klejów MMA z oferty firmy.

Zestawienie wodnych rozdzielaczy Chemtrend do zastosowania przy produkcji laminatów poliestrowo-szklanych, z wymaganą powierzchnią żelkotową klasy A.

Zestawienie wodnych rozdzielaczy Chemtrend dla zaawansowanych kompozytów (prepregi, laminaty bez powierzchni żelkotowej lub z powierzchnią matową itp).

Zestawienie wodnych rozdzielaczy Chemtrend do stosowania w formach zamkniętych - technologii RTM, LRTM, Infuzja, Vacuum.