GRP 1

GRP Multi Cleaner to innowacyjny, skuteczny i bezpieczny w stosowaniu dla pracowników i środowiska, silny rozpuszcalnik przeznaczonym do rozpuszczania szerokiej gamy żywic oraz polimerów takich jak nienasycone żywice poliestrowe, żywice fenolowo-formaldehydowe, żywice aminowe, epoksydowe, oraz poliuretany.

Dla standardowej temparatury 20°C GRP Multi Cleaner posiada właściwości czyszczące porównywalne do acetonu oraz chlorku metylu. Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty podczas czyszczenia narzędzi, maszyn i urządzeń, możliwe jest bezpieczne podgrzanie rozpuszczalnika do temperatury ok. 40°C.

Zastosowanie GRP Multi Cleaner :

  • czyszczenie narzędzi i akcesoriów do laminowania ręcznego
  • czyszczenie urządzeń do mieszania i dozowania żywic
  • czyszczenie maszyn i lini technologicznych
  • usuwanie żywic z pojemników i kontenerów

 

GRP Multi Cleaner to bezpieczny i trudnozaplany rozpuszczalnik

Wysoka temperatura zapłonu: 108 °C

Wysoka temperatura wrzenia: > 200 °C

Bardzo wolne parowanie ( wsp. parowania 0,006 )

 

 

 

Porównanie temperatur zapłonu dla GRP Multi Cleaner oraz aceton

GRP 2 

 

 

GRP Multi Cleaner to bezpieczny i wolno parujący rozpuszczalnik

Wysoka temperatura zapłonu: 108 °C

Wysoka temperatura wrzenia: > 200 °C

Prężność par: 6,03 Pa

Współczynnik parowania: 0,006

 

Porównanie temperatur wrzenia dla GRP Multi Cleaner oraz aceton i chlorek metylu

GRP 3
 GRP 5  GRP 4

Parametry opisujące GRP Multi Cleaner i porównanie z innymi rozpuszczalnikami :

GRP 6

GRP Multi Cleaner to środek bezpieczny dla pracowników i środowiska

  • Nie jest rakotwórczy !
  • Nie wywołuje podrażnień skóry !
  • Jest biodegradowalny ( degradacja > 60 % zgodnie z normą OECD 310 )
  • GRP Multi Cleaner nie klasyfikowany jako VOC ( wg normy 1999/13/EC )

GRP Multi Cleaner obniża koszty produkcji związane z BHP oraz eliminuje opłaty środowiskowe.

Charakterystyka GRP Multi Cleaner :

Wysokie bezpieczeństwo pracy Produkt w stosunku do acetonu posiada 7 krotnie wyższą temperaturę zapłonu oraz 4 razy wyższą temperaturę wrzenia, co czyni go trudno zapalnym i pozwala na stosowanie w szerokim zakresie temperatur. Ponadto GRP Multi Cleaner nie podrażnia skóry, nie jest rakotwórczy, stając się idealną alternatywą dla większości tradycyjnych rozpuszczalników i znacząco wpływając na podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyjazność dla środowiska, brak opłat środowiskowych

GRP Multi Cleaner jest łatwo biodegradowalny, trudnozapalny i nisko toksyczny, przez co jest doskonałą alternatywą dla rozpuszczalników takich jak aceton, chlorek metylu lub NMP (N-metylopyrolidon). GRP Multi Cleaner nie jest zaliczany do lotnych związków organicznych (VOC), w związku z czym nie ma konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat środowiskowych w przypadku jego stosowania podczas produkcji.

Bardzo dobre właściwości czyszczące

GRP Multi Cleaner posiada właściwości czyszczące porównywalne do acetonu i chlorku metylu. Ten innowacyjny produkt jest silnym rozpuszczalnikiem przeznaczonym do rozpuszczania szerokiej gamy żywic oraz polimerów takich jak żywice fenolowo-formaldehydowe, aminowe, epoksydowe, poliuretany i nienasycone żywice poliestrowe. Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty podczas czyszczenia maszyn i urządzeń, zaleca się podgrzanie rozpuszczalnika do temperatury ok. 40 °C.

Znaczna obniżka kosztów

GRP Multi Cleaner odparowuje prawie 1.300 razy wolniej niż aceton. W praktyce zużycie GRP Multi Cleaner jest kilkukrotnie mniejsze w porównaniu z acetonem. Niskie odparowywanie redukuje ilość używanego rozpuszczalnika w zakładzie produkcyjnym, a właściwości niepalne zmniejszają wystąpienie ryzyka pożaru oraz redukują koszty związane z ochroną przeciwpożarową i opłatami środowiskowymi. Produkt można oczyszczać metodą destylacji podciśnieniowej, jak również stosując separację mechaniczną.

GRP Multi Cleaner jest substancją bezpieczną, nie emituje nieprzyjemnego zapachu i nie jest oznaczony jako środek powodujący zagrożenie, w przeciwieństwie do najczęściej stosowanych na rynku rozpuszczalników.

GRP 7

Więcej informacji na temat produktu dostępnych jest u naszych Konsultantów Technicznych, na stronie internetowej www.baltazarkompozyty.pl oraz na kanale Youtube firmy Baltazar Kompozyty.

 

Zobacz także:

GRP Multi Cleaner vs. aceton - dlaczego warto inwestować w ekologię i bezpieczeństwo - film 

 

loading...