ITW PlexusProdukowanym obecnie konstrukcjom z laminatów na bazie żywic poliestrowych stawiane są coraz wyższe wymagania. Rozwój technologii żywic, np. winyloestrowych, oraz stosowanie specjalistycznych zbrojeń szklanych, węglowych czy kevlarowych umożliwia otrzymania laminatów o bardzo wysokich parametrach wytrzymałości mechanicznej, temperaturowej i odporności chemicznej. Wyzwaniem jest odpowiedni sposób łączenia elementów z laminatów poliestrowych ze stalą nierdzewną, aluminium, PA, ABS i innymi termoplastami. Najnowsze technologie pozwoliły na opracowanie klejów strukturalnych PLEXUS na bazie metakrylanu metylu MMA, które potrafią szybko i doskonale łączyć wszystkie wyżej wymienione substraty.

 

Kleje strukturalne PLEXUS łączą z siłą 8-24 Mpa elementy dotąd wymagające tradycyjnych połączeń mechanicznych.

W wielu firmach do połączeń np. tworzyw sztucznych z metalami stosuje się nity lub śruby ze względu na stosunkowo niski koszt i dużą wytrzymałość. Przy kalkulacji połączeń często nie uwzględnia się jednak czasu potrzebnego na trasowanie otworów, pasowanie elementów, wiercenie oraz właściwy montaż. Kiedy rolę zaczyna odgrywać dodatkowo estetyka wykonania, nasuwa się pytanie: czy nie można by zastąpić montażu mechanicznego klejeniem? Odpowiedź jest prosta – tylko odpowiednie klejenie zapewni maksymalną siłę łączenia oraz obniży koszty produkcji. Dotychczas stosowane metody posiadają istotne ograniczenia :
 • kleje epoksydowe – o wysokich wybranych parametrach mechanicznych, lecz bardzo dużej sztywności (brak elastyczności) oraz wrażliwości na złe wymieszanie składników. Przed aplikacją zalecane przeszlifowanie powierzchni. Tak więc nie nadają się do łączenia elementów narażonych na drgania czy zginanie.
 • kleje poliuretanowe – kleje elastyczne o niewielkiej wytrzymałości. Przed stosowaniem powinno się przeszlifować powierzchnię oraz często użyć podkładu (gruntu). Ich największą wadą jest czas wiązania, który dla PU jednoskładnikowych uzależniony jest od wilgotności powietrza oraz grubości spoiny. Przy dużych aplikacjach czas wiązania przekracza kilkanaście godzin a prawdziwe usieciowanie osiągane jest po wielu dniach.

Odpowiedzią jest: stosowanie klejów strukturalnych PLEXUS !

Kleje PLEXUS są dwukomponentowymi klejami strukturalnymi na bazie metakrylanu metylu (MMA). Kleje te charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. I tak, w zależności od rodzaju kleju wytrzymałość na rozciąganie wynosi 8-31 N/mm2, natomiast wytrzymałość na ścinanie 8-24 MPa. Zaskakujące jest również wydłużenie dochodzące nawet do 175% ! Poza parametrami mechanicznym, kleje PLEXUS odporne są na działanie związków chemicznych: węglowodorów, kwasów i zasad (pH 3-10) oraz roztworów soli. Bardzo ważną cechą jest możliwość łączenia ze sobą bardzo dużej grupy substratów:

 • Kompozyty (włókno szklane, żelkoty, SMC, BMC, laminaty poliestrowe, laminaty epoksydowe, laminaty winyloestrowe, laminaty DCPD)
 • Tworzywa sztuczne (ABS, winyle (PVC), akryle (PMMA), poliamidy (nylony), poliwęglany,  Poliuretany)
 • Metale (aluminium, stal węglowa, miedź, ferryt, stal nierdzewna, metale  malowane, metale platerowane, metale galwanizowane.
 • Gumy, neopren
Dobór klejów PLEXUS:

Kleje MMA PLEXUS to ponad 20 produktów, które dostępne są w dwóch wersjach, z objętościowym mieszaniem składników w proporcjach 1:1 lub 10:1. W zależności od aplikacji, użytkownik może dobrać klej w oparciu o parametry:

Rodzaj klejonej powierzchni

Większość klejów z serii „MA” nadaje się do łączenia  materiałów jak: ABS, PMMA, PVC, PBT, PET, poliuretanów, kompozytów poliestrowych,  epoksydowych czy fenolowych. Są jednak kleje specjalnego przeznaczenia:

 • MA-300, MA-420 – idealne do łączenia kompozytów z aluminium oraz stalą węglową i nierdzewną;
 • MA-310 – jedyny z serii klejów nadający się do klejenia trudnych do klejenia plastyków,  gum, nylonów oraz stali lanej;
 • MA-830, MA-822, MA890 – kleje przeznaczone do metali;
 • MA-3940 – Idealny do zastosowań gdzie konieczne jest szybkie wiązanie; dobry do tworzyw jak akryle czy poliwęglany;
 • MA-550 – klej koloru białego, odporny na promieniowanie UV;
 • MA-920, MA-922, MA-925 – odmiana kleju nisko zapachowa;
 • MA-1020, MA-1025 – seria klejów o bardzo małym skurczu,
 
 
 
 

  Czas otwarcia kleju (czas pracy) – jest to czas między zmieszaniem inicjatora z klejem a początkiem tworzenia się wiązań chemicznych. Jest to okres, w którym nanoszony jest klej na powierzchnię, a następnie pasowane są ze sobą klejone elementy.

  Czas otwarcia najszybszego z omawianych klejów wynosi 1-2 minuty (MA-420FS) natomiast najwolniejszego: 90-105 minut (MA-590). MA-420FS jest na tyle szybki, że zalecany jest do przetwórstwa maszynowego lub do klejenia dużych serii małych elementów, natomiast czas pracy MA-557 jest na tyle długi, że spokojnie wystarcza do połączenia pokładu z kadłubem nawet kilkudziesieciometrowych łodzi.

  Po zakończeniu czasu otwarcia następuje czas tworzenia się wiązań chemicznych, podczas którego nie należy ruszać ani poprawiać klejonej części, gdyż można zniszczyć powstałą już strukturę.

  Po zakończeniu tego etapu spoina ma około 80% całkowitej wytrzymałości. Produkt można wtedy poddawać dalszej obróbce. Kleje PLEXUS umożliwiają zdjęcie klejonych elementów z miejsc montażowych i dalszą obróbkę lub magazynowanie już po kilkunastu minutach !

  Elastyczność kleju – kleje PLEXUS charakteryzują się bardzo dużą elastycznością. Najmniej elastyczne wydłużają się 5-15% (do zerwania),  najbardziej elastyczny MA-3940 wydłuża się nawet do 175%. Przy kierowaniu się tym parametrem, warto zastanowić się w jakich warunkach będzie pracował nasz element. Jeśli produkowana część narażona jest znaczne odkształcanie się (np. skrzydła elektrowni wiatrowych) należy stosować klej o wysokiej elastyczności – MA-590 (wydłużenie 130-160%). Do łączenia bardziej statycznych części (np. klejenie ścianki z tworzywa do metalowych profili) wystarczy zaś MA-300 (wydłużenie 5-15%).

  Grubość spoiny – minimalna grubość spoiny dla klejów metakrylowych to ok. 1mm, ważna jest natomiast maksymalna grubość spoiny. Nie należy robić grubszej spoiny niż podane jest to w specyfikacji danego kleju. Do łączenia słabo dopasowanych elementów przeznaczone są kleje MA-425 (maksymalna spoina 10 mm), MA-556 (maksymalna spoina 25 mm) oraz MA-590 (grubość spoiny do 37 mm).

  Przed aplikacją klejów PLEXUS:

  przygotowanie klejonej powierzchni – kleje PLEXUS zostały zaprojektowane tak, aby praca z nimi była jak najprostsza. Pierwszą przewagę nad innymi klejami można dostrzec już przy  przygotowywaniu elementów do klejenia. Klejone powierzchnie nie wymagają szlifowania, szorstkowania ani stosowania specjalnych podkładów. Miejsce połączenia wystarczy jedynie odtłuścić np. za pomocą acetonu i element jest gotowy do klejenia. W celu trwalszego połączenia, metalowe powierzchnie można przemyć preparatem PLEXUS PC-120, którego zadaniem jest usunięcie tlenków znajdujących się na powierzchni.

  przygotowanie kleju – przed użyciem kleju warto pamiętać o temperaturze kleju. Nie powinna ona być niższa niż 18°C ani wyższa niż 26°C. Poniżej 18°C czas wiązania kleju może znacznie się wydłużyć, a poniżej 12°C klej może się w ogóle nie utwardzić. Ważne jest również aby temperatura kleju nie była zbyt wysoka. Wraz ze wzrostem temperatury, wzrośnie szybkość wiązania kleju, a co za tym idzie, istnieje ryzyko utwardzenia się kleju przed spasowaniem klejonych elementów.

  Jak używać klejów PLEXUS ? (na przykładzie MA-420):

  Podstawowy zestaw do klejenia

  Oto podstawowy zestaw do klejenia składający się z (od lewej)

  • miksera  statycznego
  • kartridża z klejem PLEXUS
  • aplikatora manualnego
  • podkładu do aktywowania powierzchni metalowych (opcjonalnie)
  Odtłuszczanie powierzchni Odtłuścić powierzchnie klejonych elementów.
  Po użyciu PC-120 W przypadku metali dla poprawienia adhezji zaleca się zastosowania podkładu PC-120. Po zastosowaniu podkładu można zauważyć lekko różową poświatę.

  Aplikator1

  Aplikator2

  Kartridż z klejem należy umieścić w aplikatorze ręcznym. Aplikator ręczy charakteryzuje się bardzo solidną konstrukcją, która gwarantuje jego dużą żywotność. Dla zasosowań wymagających jednorazowego użycia kilku kartridży polecamy aplikatory pneumatyczne.
  Mocowanie miksera Na gwinowaną końcówkę kartridża nakręcamy mikser statyczny, którego zadaniem jest dokładne wymieszanie kleju z aktywatorem. Konstrukcja kartridża mieści w sobie klej i aktywator, nie występuje więc konieczność ręcznego mieszania tych składników. Przed wyciśnięciem kleju należy otworzyć zawór zabezpieczający (na zdjęciu jako czarne pokrętło przed mikserem).
  Mieszanie kleju Przy pierwszym użyciu wycisnąć odrobinę kleju aby mieć pewność, że nastąpiło dobre wymieszanie z aktywatorem.

  Z prawej strony widać jasny klej bez aktywatora. Zabarwienie kleju na niebiesko (barwiony aktywator) oznacza prawidłowe wymieszanie składników.

  Nanieść klej na klejone powierzchnie i połączyć elementy.

  Przy klejeniu należy pamiętać o tym, że do prawidłowego wiązania, PLEXUS wymaga spoiny minimum 1 mm! W przypadku zbyt mocnego ściśnięcia elementów, spoina może być za cienka i klej nie utwardzi się prawidłowo.

  Spoinahttp://nowy.baltazarkompozyty.pl/images/stories/Artykul_Plexus/new-12.jpg
  Temperatura Wzrost temperatury oznacza prawidłowy przebieg reakcji. Podczas wiązania temperatura kleju rośnie w zależności od grubości spoiny do maks. 60-80°C.

  Po zakończeniu reakcji klej MA-420 zmienia barwę na morską zieloną.
  Rozerwana próbka

  Po upływie czasu wiązania (dla MA-420 – zaledwie około 15 minut) produkt jest gotowy do dalszej obróbki. Bardzo krótki czas utwardzania ma fundamentalne znaczenie przy dużej, seryjnej produkcji.

  Próba rozerwania sklejonych elementów kończy się oderwaniem fragmentu laminatu. Spoina kleju pozostaje nienaruszona.

   

  Wydajność klejów PLEXUS:
  Dzięki osiągnięciu bardzo dużych wytrzymałości przy cienkich spoinach kleje z serii MA są bardzo wydajne. I tak, do klejenia pokładu z kadłubem 5m łodzi (ok. 12 m spoiny), przy dobrze dopasowanych, elementach powinien wystarczyć 1 kartridż o pojemności 380 ml kleju MA-425!  W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawione są długości spoin:

   

  Grupa produktów Wielkość kartusza Średnica miksera Długość spoiny
  Mieszanie 1:1 50 ml 1
  2
  3
  4
  5
  6
  63.29
  15.92
  7.07
  3.97
  2.55
  1.77
  Mieszanie 1:1 400 ml 3
  4
  5
  6
  7
  8
  56.58
  31.73
  20.41
  14.13
  10.39
  7.95
  Mieszanie 10:1 380 ml 3
  4
  5
  6
  7
  8
  53.75
  30.16
  19.39
  13.43
  9.87
  7.55

   

  Jakie korzyści niesie stosowanie klejów PLEXUS:

  • zmniejszony nakład pracy / przyspieszenie produkcji – brak konieczności przygotowania powierzchni, małe nakład czasu przy aplikacji, bardzo krótki czas utwardzania kleju (w zależności od wersji od 15-90 minut do 80% wytrzymałości),
  • łatwość stosowania – nie ma konieczności organizowania specjalnych szkoleń dla pracowników,
  • możliwość klejenia serii elementów,
  • szeroki zakres zastosowania – jednym rodzajem kleju można łączyć wiele substratów; można łączyć zarówno duże powierzchnie jak i bardzo drobne elementy,
  • zmniejszenie wagi elementu przy dużej wytrzymałości,
  • poprawa estetyki wykonania produktu – eliminacja np. połączeń nitowych czy śrubowych,
  • wyciszenie wibrujących/rotujących części – elastyczność kleju powoduję tłumienie wibracji,
  • duży zakres odporności termicznej: od -55°C do 120°C
  • kleje MMA są przyjazne dla środowiska
  • zmniejszenie kosztów wytworzenia elementów

  Przykładowe zastosowania klejów PLEXUS:

  Branża stoczniowa

  Branża stoczniowa:

  • klejenie pokładu z kadłubem,
  • wklejanie wkładki dennej, wręg
  • klejenie sterówek, mostków,
  • klejenie kokpitów, konsol,
  • wklejanie przegród i ścianek kompozytowych
  • mocowanie zawiasów do bakist, drzwi, klap, włazów, itp.

  Dla spoin widocznych na zewnątrz PLEXUS oferuje białą wersję kleju odpornego na UV.

  Branża motoryzacyjna

  Branża motoryzacyjna:

  • klejenie spoilerów,
  • mocowanie zderzaków,
  • klejenie elementów karoserii,
  • przyklejanie dachów,
  • klejenie elementów wykończeniowych

   

  Samochody ciężarowe

  Samochody ciężarowe:

  • montaż kabin,
  • klejenie spoilerów,
  • mocowanie kratek wlotowych powietrza,
  • klejenie elementów wykończeniowych,
  • wzmocnienia konstrukcji

   

  Maszyny przemysłowe

  Maszyny przemysłowe

  • montaż pokryw silników,
  • klejenie elementów kabin
  • wklejanie metalowych siatek w osłonach wlotu powietrza
  • wklejanie metalowych ramek
  Zbiorniki

  Zbiorniki

  • klejenie zbiorników na wodę (również pitną),
  • klejenie zbiorników na ścieki
  Skrzydła elektrowni wiatrowych

  Skrzydła elektrowni wiatrowych

   

  • łączenie dwóch połówek skrzydła

   

  Baltazar Kompozyty jest wyłącznym dystrybutorem produktów PLEXUS dla branży kompozytów w Polsce. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy osobiście przybliżą Państwu naszą ofertę oraz przeprowadzą demonstrację wybranych produktów.

  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat produktów PLEXUS:

  icon Plexus Selector Guide (EN) (86.17 KB)

  icon Plexus - informacja techniczna (PL) (107.4 KB)

  icon Plexus ulotka informacyjna (1007.09 KB)

  Więcej informacji na stronie producenta: www.itwplexus.co.uk

  
  

  Drug dealer from Ilford waves knife on the street in police surveillance picture A drug dealer was caught on camera waving a knife in a street during a police surveillance operation which helped jail him for nearly six years. Damian George, 20, from Ilford, Essex, was one of seven jailed following a police plain clothes operation targeting heroin and crack cocaine dealers in Brighton, East Sussex. He had acted as the right hand man to gang ringleader Remy Douieb, 22, from Hassocks, West Sussex, and oversaw resupplies to the drug 'runners'. Drug dealer Damian George, 20, (pictured) was caught on camera waving a knife in a street during a police surveillance operation which helped jail him for nearly six years George, from Ilford, Essex, was one of seven jailed following a police plain clothes operation targeting heroin and crack cocaine dealers in Brighton, East Sussex pre bonded hairBut he was caught on an undercover camera waving the blade, and when he was arrested was carrying a black imitation hand gun. George was jailed at Lewes Crown Court for five years and eight months, while Douieb was sentenced to six years behind bars after the court was told he would hold 'deal' phones and direct runners to users to supply drugs. The thug had already served time after a robbery in Reading, when he attacked a seven-month pregnant woman, who had complained to him about selling drugs outside her mother's house. George was caught on an undercover camera waving the blade, and when he was arrested was carrying a black imitation hand gun Judge Shani Barnes said: 'During the attack you told that woman that you were a man with no morals. I sincerely hope you find some during this sentence.'

  Both George and Douieb were part of a drug dealing network known locally as 'Ricky', which was targeted by police as part of Operation Cooden. Police said the gang, jailed for a total of 23 years, had been responsible for two heroin related deaths. Inquests found that both Dennis Walsh, 48, and Madeline Stokes, 20, died of drug overdoses. Geoffrey Momoh, 24, of Harlow, Essex, was sentenced to three and a half years, Dean Temple, 38, of Brighton, was sentenced to 28 months and Sam Povall, 31, of no fixed address, was sentenced to 27 months. Scott Collins, 37, from Brighton was regarded by police as a runner for the group and was sentenced to four years. The seventh gang member, Charlie Magrino, who is now 18 but was 17 at the time of the offending, of Haringey, north London, was sentenced to two years suspended for two years. remy hair extensionsAddressing the seven, on Friday, June 24, Judge Barnes said: 'I cannot sentence you for the deaths of those poor people but I will name them and they will not be forgotten. 'You were all heavily involved in this prolific, callous and brazen drug dealing which is not low level. 'You plied your filthy trade in front of children and families playing on the beach amongst other areas. I would not be doing my duty to the community if I did not pass severe custodial sentences.' All of the other 43 people arrested as part of Operation Cooden pleaded guilty to offences including possession with intent to supply Class A and other conspiracies related to drugs supply. Detective Sergeant Julian Deans, who was the Deputy Senior Investigating Officer, said: 'It takes hours and hours of painstaking work behind the scenes in the shadows to build a case of this nature. Remy Douieb (left) , 22, was the ringleader of the drug dealing network known locally as 'Ricky', and was jailed for six years, Dean Temple, 38,  (right) of Brighton, was sentenced to 28 months Sam Povall, 31, (left) of no fixed address, was sentenced to 27 months. Scott Collins, 37, (right) from Brighton was regarded by police as a runner for the group and was sentenced to four years 'I am pleased to have been able to rid the city of this group. 'The likes of Douieb and George thought that they could just bring their knives and guns to protect their heroin business into this city and this was met head on by our team. 'My thoughts also go out to every family that is affected by heroin. I have both the fortune and misfortune to witness both sides of the trade. 'I live a surreal life at times, where I witness drug dealers peddling their death on the streets of Brighton and then end up investigating the end product of that trade by investigating every heroin death.'

  Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis.perruques cheveux naturels They look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here The post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders.

  A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child.perruques cheveux TMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

  Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture.lace front wigs Scroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour

  Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote. Keshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 In a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps.cosplay wigs The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10