Chemlease 2185

Chemlease® 2185 jest semipermanentnym rozdzielaczem utwardzającym się w temperaturze pokojowej, do zastosowania przy produkcji kompozytów. Zapewnia dużą ilość odformowań bez konieczności odnawiania warstwy rozdzielającej i nie wymaga długiego czasu utwardzania, dzięki czemu w krótkim czasie można odświerzyć warstwę rozdzielacza. Głównym zastosowaniem jest produkcja małych detali, gdzie wymagane jest szybkie odformowanie np. branża sanitarna.

Produkt wymaga uprzedniego wyczyszczenia z pozostałości po innych rozdzielaczach. Optymalna temperatura pracy to temperatura pokojowa 18-27 stopni Celsjusza. Czas od nałożenia ostatniej warstwy do rozpoczęcia laminowania nie powinien być krótszy niż 30 min, przy czym faktyczny czas zależy od temperatury na hali, wilgotności powietrza jak również geometrii formy.

 

Pliki