Oldopal 102

Oldopal LaminierHarz 102  jest żywicą poliestrową opartą na kwasie ortoftalowym z monomerem w postaci styrenu. Posiada średnią reaktywność i średnią lepkość, co w powiązaniu z stosunkowo niskim pikiem temperaturowym pozwala na budowanie laminatów o dużej grubości w jedym przebiegu.

Oldopal 102 jest wstępnie przyspieszony i tiksotropowany, nie zawiera blokady styrenu LSE. Główna aplikacja to alminowanie ręczne oraz natryskowe. Żywica posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe oraz bardzo dobrze sie przetwarza. Szybkie przesycanie zbrojenia oraz bardzo dobre odpowietrzanie pozwala na efektywną pracę z matami proszkowymi, emulsyjnymi i tkaninami zaawansowanymi.

Oldopal 102 uzyskał certyfikat Germanisher LLoyd nr. WP 0420002 HH.

Pliki