Skip to main content

Firestop Open Days 2008

FOD2008 LogoW odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów uniepalnionych oraz  metod ich przetwórstwa firma  BÜFA,  europejski lider w produkcji systemów uniepalnionych, wspólnie z Baltazar Kompozyty, w dniach 25-26 listopada w Zakładzie Kompozytów BELLA w Czosnowie k/Warszawy, organizują seminarium techniczne poświęcone tym zagadnieniom.

Firestop Open Days 2008 stanowi wyjątkową okazję do poznania technologii produkcji wyrobów uniepalnionych metodą RTM, która zyskuje coraz większą popularność wśród polskich producentów.

Przez całe seminarium teoria przeplatana będzie praktyką . Uczestnicy FOD w trakcie zajęć praktycznych będą m.in.:

  • nakładali żelkoty i żywice  uniepalnione spełniające różne normy
  • natryskiwali żelkoty uniepalnione
  • wykonywali wyrób uniepalniony metodą wtrysku (RTM)

 FOD poszerzony zostanie o prezentację maszyn do natrysku i RTM.

Gościem specjalnym seminarium będzie dr Jolanta Radziszewska Wolińska, kierownik Laboratorium Badań Materiałów Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa w Warszawie, która zreferuje metodykę badań wyrobów uniepalnionych, polskich norm i certyfikatów oraz kierunków rozwoju norm w Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi materiałami informacyjnymi. Relacja z Firestop Open Days 2008 niebawem.

Broszura informacyjna FIRESTOP - wszystkie systemy  icon Broszura informacyjna FIRESTOP - wszystkie systemy (543.91 KB)
 Ulotka informacyjna. BÜFA® - Firestop, system spe³niaj±cy normê EN 45545 icon Ulotka informacyjna. BÜFA® - Firestop, system spełniający normę EN 45545 (155.75 KB)