Skip to main content
Nowa norma autobusowa (UN ECE 118)
Wymagania niepalności stawiane branży transportu samochodowego do tej pory były niewielkie. Trendy w rozwoju technologii budowy autobusów prowadzą do zwiększenia ilości części z tworzyw sztucznych, a wersje hybrydowe i elektryczne wymagają zwiększ...
{flike=241} Nawet najwyższej jakości materiały uniepalnione nie dają 100% gwarancji, że wykonany z nich laminat przejdzie pomyślnie test niepalności i uzyska wymaganą normę. Kluczowym elementem jest z pewnością właściwe wykonanie laminatu na baz...
{flike=232} Materiały uniepalnione do zastosowań w branży energetyki wiatrowej. Energetyka wiatrowa należąca do odnawialnych źródeł energii rozwija się niezwykle dynamicznie. Głównym powodem jest oczywiście presja na obniżenie emisji gazów ciepl...
{flike=223} Konstrukcja łodzi ratunkowych ze względu na ich przeznaczenie musi zapewniać bezpieczne wydostanie się ze strefy ognia w przypadku pożaru statku lub palącej się na powierzchni wody substancji np. oleju napędowego lub r...