Skip to main content

Utwardzacz CUROX M202

Producent: UNITED INITIATORS

Curox M202 to bezbarwna, płynna mieszanina, zawierająca nadtlenek metyloetyloketonu rozpuszczony w estrze alifatycznym. Nadtlenek ten wykorzystywany jest jako inicjator w procesie utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych. Ważną cechą utwardzaczy z serii 302 jest to że nie zawierają szkodliwych dla zdrowia ftalanów.

Główna aplikacja Curox M202 to utwardzanie elementów w formach w temperaturze otoczenia przy użyciu przyspieszaczy kobaltowych. Jest to standardowy czynnik utwardzający dla wszystkich typów nienasyconych żywic poliestrowych w temperaturze otoczenia w połączeniu z zastosowanie przyspieszaczy kobaltowych. Standardowe dozowanie to 1-3% w połączeniu z 0,2-2 procent 1% przyspieszacza kobaltowego.

Utwardzacz Curox M202 powoduje średni wzrost temperatury oraz relatywnie długi czas odformowania. Temperatury poniżej 20oC znacznie wydłużają proces utwardzania, dlatego zaleca się wówczas używać przyspieszaczy kobaltowych lub aminowych.

W szczególności zaleca się stosowanie utwardzacza Curox 202 w laminowaniu ręcznym, natryskowym, odlewach, w procesie nawijania oraz budowaniu powierzchni laminatu (szpachle, żelkoty, topkoty).

Pliki