Skip to main content

Synolite 1967-X-1

Producent: AOC Aliancys

Synolite 1967-X-1 jest nienasyconą żywicą poliestrową opartą na DCPD, posiadającą bardzo niską lepkość.

Główne zastosowania
Synolite 1967-X-1 jest zalecana do aplikacji metoda wtryskową przy wytwarzaniu wysokiej jakości laminatów konstrukcyjnych. Synolite 1967-X-1 może być stosowana z wszystkimi stosowanymi zwykle typami zbrojenia szklanego. Żywica została zatwierdzona przez Det Norske Veritas, stopień 2  dla budowy łodzi.

Podstawowe własności
Synolite 1967-X-1 jest średnio reaktywną żywicą o niskim piku egzotermicznym. Może być używana zarówno do cienkich jak i grubych laminatów wykazując dobre utwardzanie i niewielki skurcz. Synolite 1967-X-1 posiada doskonałe własności przesycania włókna.

Aprobaty
Synolite 1967-X-1 jest zgodna z DNV: Tentative Rules for Classification and Classification of Boats 1997, Grade 2; DNV Rules for Classification of High Speed and Light Craft, Grade 2. Certificate No.:K-1719.

Pliki