Skip to main content

Palatal K790-V02

Producent: AOC Aliancys

Palatal K790-V02 jest żywicą winyloestrową rozpuszczoną w metakrylanach. Żywica ma wysoka reaktywność i niska lepkość, zawiera przypieszacz aminowy.

Palatal K790-V02 może byc stosowana w wielu aplikacjach, gdziekolwiek ze względu na bezpieczeństwo lub wymogi procesu przetwarzania konieczny jest brak zawartości monomeru styrenu w żywicy. W każdym przypadku należy przetestować produkt pod kątem wymaganych parametrów przetwarzania. W przypadku najczęściej stosowanej aplikacji - produkcji kotw chemicznych - istnieje wiele zmiennych takich jak uzyte wypełniacze, pigmenty i inne dodatki które moga wpłynać na działanie mieszanki.

Palatal K790-V02 zawiera przyspieszacz aminowy, dlatego powinien być utwardzany nadtlenkami BP.

Pliki