Skip to main content

Maszyny do technologii wtrysku

  • Filtruj
Cecha Parametry
Mieszanie zewnętrzne
Wydajność pompy 2 l/min [żywicy]
Ciśnienie 0,6-5 bar
Zastosowanie wtrysk żywicy w technologii RTM ze zintegrowanym dozowaniem i sterowaniem komputerowym procesu
Ważne cechy
  • dokładna kontrola i sterowanie dozowaniem komponentów w zadanych ilościach i czasie
  • dokumentacja online i w bazie danych
  • eliminacja błędów, powtarzalność procesu i minimalizacja zużycia materiał
Inne Zbiornik na aceton 19,5l, certyfikat bezpieczeństwa ATEX IIG (ochrona przed wybuchem)